logo
Als startpagina
Zoek dienst / product
 
Home Nieuws Entertainment

Business

Carriere Geld ICT Auto Wonen Reizen Lifestyle Fun Culinair Sitemap
auto
Auto

Jobs


Immo


Weer

Dating

Lenen

Reizen


Games

windows dedicated server hosting by COMBELL
WorkTalia Vacatures
 WONEN & BOUWEN
Startpagina
Links
 ARTIKELS
Woning financieel
Woning huren
Woning bouwen
Woning kopen
Klusjes en huistips
Interieur
 IMMO
Huizen
Appartementen
Kantoren
Gronden
Garages
Immokantoren
 ENERGIE & BESPAREN
Koken & Keuken
Warm water
Verlichting
Verwarming
Isolatie
 TUIN
Tuin & Omgeving
Tuinieren
Vijver
 SERVICES
Renovatielening
Woningbouw
 VERHUIZEN
Verhuistips
 BOUWGIDS EN TIPS
Bouwstenen
Het dak
Gewelven
Verlichting
Buitenschrijnwerk
Verven
Kelders
Vloeren
Trappen
Kijkwoningen
 CHANNELS
Actualiteit
Entertainment
Ondernemen
Auto & Mobiliteit
Financieel & Geld
ICT & Internet
Immo & Wonen
Jobs & Carrière
GSM & Telecom
Reizen & Vakantie
Lifestyle & Gezond.
Gastronomie
Games & Fun
Zoekertjes
Links

 
 ENERGIE - VERWARMING - ELEKTRICITEIT - GAS

Hoe energie besparen met je verwarming en verwarmingstoestellen?

Maar liefst 70% van alle energiekosten van een gezin gaat naar verwarming. Aan de steeds toenemende olieprijzen kunnen we jammer genoeg niets doen, wél aan ons energieverbruik. Het rendement van aardgas- en stookolieketels is er de laatste tien jaar sterk op vooruitgegaan. Zo kan je 20 à 40 procent energie uitsparen, wanneer je je oude verwarmingsketel vervangt. Ook een doordacht gebruik en nazicht doen hun duit in het zakje.

Vergelijk energietarieven en spaar >
Centrale verwarming

Verwarmingsketel

Plaatsing

Aansluiting

De ontsteking

Verwarmingselementen

Mazout of aardas

Electrische verwarming

De regeling

Kwaliteitslabels

Subsidies verwarming

Tips optimaal rendement ketel

Bereken online uw voordeel

Centrale verwarming
Vroeger verwarmde men een gebouw steevast met losse elementen zoals kachels. Nu treft men kachels en elektrische verwarmingstoestellen nog aan bij verbouwingen of in kleinere woningen en appartementen. De kosten lopen echter snel op als je meerdere losse verwarmingselementen gebruikt.

Centrale verwarming in combinatie met een programmeerbare kamerthermostaat biedt een zuinige oplossing. Vanaf een centrale stookplaats verspreidt een verwarmingsketel de warmte via een buizenstelsel.

Tegenwoordig zijn er echter zo veel verschillende modellen en combinatiemogelijkheden dat een goede keuze maken geen gemakkelijke klus is. We maken je daarom even wegwijs in het labyrint van verwarmingstoestellen en hun talrijke opties. Eén gulden regel: kies een verwarmingsysteem dat aangepast is aan de woning en aan de behoeften van de bewoners. Te zware installaties verbruiken immers onnodig veel energie.

Verwarmingsketel
Klassieke verwarmingsketels verwarmen het water tot een temperatuur tussen 70 à 90°C. Deze ketels zijn niet erg duur in aankoop, maar daar staat wel een laag rendement tegenover. Hoogrendementsketels warmen het water minder sterk op, tot een temperatuur tussen 30 en 70°C. Omdat ze, naast verbranding, de warmte van de verbrandingsgassen recupereren, bieden deze ketels een hoog rendement. Condensatieketels verwarmen het water tussen 70 en 90°C. Ze beperken het energieverlies tot een minimum, aangezien ze de waterdamp die vrijkomt bij verbranding niet direct via de schoorsteen afvoeren. Deze ketels benutten de warmte van de waterdamp uit verbrandingsgassen ten volle door condensatie. Bij aankoop zijn ze iets duurder dan hoogrendementsketels, maar qua verbruik win je 5 à 10 %. Het toestel is ook minder vervuilend. Let wel op: sommige modellen werken enkel op duurdere, zwavelarme stookolie.

Plaatsing
Wat de plaatsing van verwarmingketels betreft, kan men opteren voor een vloerketel of een wandketel. De grootte van het huis en het al dan niet gebruik van warm water bepaalt de keuze.

Vloerketels plaatst men, zoals de naam het al laat raden, op de grond. Ze lijken op een grote wasmachine. Ze vragen weliswaar meer plaats dan wandketels, maar ze hebben ook een groter vermogen. Daarom zijn ze ideaal voor grote woningen. Je moet je wel nog een aparte circulatiepomp en een expansievat aanschaffen.

Wandketels hangt men tegen de muur zoals een geiser. Er is al een expansievat en circulatiepomp ingebouwd. Ze zijn compact, maar hebben een beperkt vermogen waardoor ze eerder geschikt zijn voor kleinere woningen en appartementen. De meeste wandketels zijn open toestellen zonder schoorsteen. Men kan ze ook voor warm water gebruiken, wat de aankoop voordeliger maakt.

Aansluiting
Atmosferische of open modellen voeren de verbrandingsgassen via de schoorsteen naar buiten. Verse lucht haalt een open model uit de ruimte waarin het staat opgesteld. Die ruimte moet altijd voldoende verlucht zijn. Indien men zich niet aan de voorschriften houdt, riskeert men CO-vergiftiging. Een werkende dampkap kan bijvoorbeeld rookgassen naar binnen trekken.

Gesloten modellen koppelt men via een dubbele buis rechtstreeks aan op een buitenmuur. Enerzijds voert een ventilator verbrandingsgassen af, anderzijds levert hij verse lucht voor het verbrandingsproces. Dit systeem is duurder, maar wel veiliger op het vlak van CO. Omdat het risico op rookhinder voor de buren reëel is, is de plaatsing ervan streng gereglementeerd.

Ontsteking
Een waakvlam die steeds brandt, kost op jaarbasis 30 à 45 euro aan energie. Met een elektronische ontsteking spaar je die meerkost uit.

Verwarmingselementen
Aan jou de keuze: convectoren, radiatoren, vloer-, muur- of luchtverwarming of een combinatie ervan? We sommen even de voor- en nadelen ervan op.

Convectoren warmen de lucht snel op: het water stroomt door een koperen buis met aluminium lamellen die de warmte verspreiden. Ze zijn vooral geschikt voor huizen met veel grote ramen. Er zijn zowel vloerconvectoren als wandconvectoren. Bij de eerste is een goede isolatie en luchtdichte afsluiting van de kruipruimten essentieel. Vaak plaatst men ze in putten voor ramen die tot op de vloer komen.

Radiatoren warmen trager op: ze stromen vol warm water. Wel bieden ze een aangenamer binnenhuisklimaat omdat ze warmte afstralen.

Bij vloer- of muurverwarming kan je volop voordeel halen uit je condensatieketel. Verwarmen gebeurt wel erg traag, maar de aangename stralingswarmte, de plaatswinning en het esthetische aspect zijn voor veel mensen doorslaggevend. Dit type verwarming biedt ook een optimale luchtkwaliteit. Zo is er geen verplaatsing van stof en geen overbodige opwarming van het plafond. Omdat vloer- of muurverwarming minder snel opwarmt dan radiatoren en convectoren, combineert men ze vaak met radiatoren. Goede isolatie is belangrijk en bij vast tapijt heb je een permanent antistatische versie nodig.

Luchtverwarming is geschikt voor goed geïsoleerde woningen. Ze biedt zowel verwarming als ventilatie, zodat het ook in de zomer aangenaam vertoeven is in huis. Bij luchtverwarming bespeur je enkel kleine roosters in de muur, de vloer of het plafond. De opwarmtijd is kort en je kan de temperatuur heel nauwkeurig regelen. Het systeem voert steeds verse en gefilterde lucht aan.

Brandstof
Aardgas of aardolie / mazout?

Aardgas biedt meer voordelen dan aardolie:

 • Je hebt noch een opslagtank noch een brandstofvoorraad nodig. Je hoeft bijgevolg ook niet te vrezen voor lekken.
 • Men bestempelt aardgas als een milieuvriendelijke brandstof. Bij verbranding komen minder schadelijke stoffen vrij dan bij aardolie.
 • Aardgas biedt ook een zuinige oplossing voor het verwarmen van water en koken.
 • Het rendement van aardgasketels is hoger dan dat van stookolieketels, zelfs bij groene aardolie.
 • Je kan een gastank laten installeren als je woning niet aangesloten is op het gasnet.

Elektriciteit - Electrische verwarming
Verwarmen met elektriciteit is normaliter erg duur qua verbruik in tegenstelling tot de lage installatiekosten. Warmtepompen daarentegen vormen een milieuvriendelijk alternatief. Met een compressor halen deze warmtepompen omgevingswarmte uit grond, lucht of water. Die warmte wordt op een hogere temperatuur gebracht en in de woning gepompt. 30% van de totale warmte haalt men uit elektriciteit, de rest is gratis. Bovendien kan je de pomp ’s nachts laten draaien om nog meer kosten te besparen.

Erg populair zijn grondwarmtepompen die men één tot anderhalve meter onder de grond installeert waar de temperatuur zo’n 12° C bedraagt. Het ondergronds buizensysteem vereist dus een tuin. De installatie gebeurt meestal bij nieuwbouw, aangezien men daar sowieso grondwerken moet uitvoeren.

Een warmtepomp vraagt een beperkt onderhoud. Bovendien heb je noch een schoorsteen noch een opslagtank nodig. Wel moet je woning goed geïsoleerd zijn.

Regeling
Een zuinige centrale verwarming bekom je met een kamerthermostaat in combinatie met thermostatische kranen. Elke ruimte kan je dan apart verwarmen met haar eigen temperatuurregelaar. Een kamerthermostaat meet de temperatuur in de ruimte waarin hij geplaatst is, meestal de woonkamer. De ketel slaat dan aan zodra de temperatuur onder de ingestelde minimumtemperatuur daalt op die plaats.

Je kan ook met een soort timer werken, een klokthermostaat. Omdat je op 7 uur opstaat, wil je het meteen lekker warm hebben in de badkamer en daarna aan de ontbijttafel? Geen probleem, op vooraf ingestelde tijden schakelt de verwarming zichzelf aan en uit.

Met een buitensonde of buitenvoeler past de ketel de binnentemperatuur aan aan de buitentemperatuur en de weersomstandigheden.

Kwaliteitslabels
Bij gasketels geven kwaliteitslabels het rendement aan. Deze ketels zijn ook volledig in de regel met de huidige uitstootnormen. Vergelijk onderstaande labels en onthoud dat men normaal gezien een standaardrendement van 70 tot 80% behaalt met dus een verlies van 20 à 30%.

 • HR+: hoogrendementsketels met een minimumrendement van 84 (+2 log Pn)% bij vollast en 80 (+ 3 log Pn)% bij deellast
 • HR TOP: condensatieketels met een rendement van minstens 91 (+ 1 log Pn) % bij vollast en minstens 97 (+ 1 log Pn)% bij deellast

Ook de oliesector kent bepaalde labels toe aan kwaliteitsvolle verwarmingsinstallaties met een hoog rendement. Tegelijkertijd voldoen deze ketels aan de strengste normen inzake NOx- en CO-emissies.

 • OPTIMAZ: hoogrendementscombinaties met lage temperatuurtechniek en een rendement van minimum 93%
 • OPTIMAZ-elite: stookolieketels met condensatietechniek met een rendement van minstens 97,5

Subsidies
Wist je dat je 40% van de kosten van je nieuwe verwarmingsketel terugkrijgt via de belastingen? Voor het aanslagjaar 2007 kan men tot 1280 euro terugvorderen voor energiebesparende investeringen. Dit fiscaal voordeel geldt onder meer bij de vervanging of het onderhoud van verwarmingsketels, de plaatsing van thermostatische kranen of een kamerthermostaat met tijdschakeling. Ook warmtepompen, zonneboilers en zonnepanelen komen in aanmerking. Lees er meer over in deze brochure.

Naast fiscale voordelen zijn er ook premies van netbeheerders en lokale besturen zoals provincies en gemeenten. Je vindt ze op de website www.premiezoeker.be en www.energiesparen.be.

Verwarmingstips
Ten slotte geven we je nog enkele tips om je verwarmingsketel optimaal te laten renderen:

 • Isoleer de verwarmingsleidingen in niet verwarmde ruimtes, dan gaat er minder energie verloren. Lees ook de andere isolatietips in het artikel ‘Bespaar energie met isolatie’.

 • Houd het leidingennet zo kort mogelijk. Zo spaar je bij de installatie kosten uit en is er minder warmteverlies.

 • Zet de thermostaat eens een graad lager. Amper voelbaar in huis, wél op je energiefactuur die zakt met 7%.  Overdag volstaat 21°C.

 • Zet de verwarming een half uur à een uur voor het slapengaan lager. Tegen de tijd dat het frisser aanvoelt, lig jij al onder de wol. Ook als je je huis voor enkele uren verlaat, kan je dit toepassen.

 • Als je ’s nachts een basistemperatuur van 16°C aanhoudt bij een iets oudere verwarmingsketel, heb je 's morgens minder energie nodig om de woning weer helemaal warm te krijgen. Bij nieuwe toestellen mag de verwarming gerust nog wat lager ’s nachts.

 • Een droog huis verwarmen vraagt minder energie. Verlucht daarom je huis elke dag een kwartiertje. Zo wordt het vocht afgevoerd zonder al te veel warmteverlies.

 • Dek verwarmingstoestellen nooit af, bijvoorbeeld met een handdoek. Het is niet alleen energieverspilling, bij convectoren ontstaat ook brandgevaar.

 • Bevestig reflecterende radiatorfolie achter de radiatoren, zodat de warmte weerkaatst in plaats van in de muur te verdwijnen.

 • Laat een aardgasketel om de twee jaar nakijken. Bij een stookolieketel is een jaarlijks onderhoud wettelijk verplicht. Enkel een erkend technicus mag een onderhoudsattest afleveren met de resultaten van de rookgasanalyse.
   
Hoe energie besparen met je verwarming ?

Hoe energie & electriciteit besparen in de keuken ?

Isoleren is energie besparen ! Enkele tips

Bespaar op warm water

Bespaar energie en elektriciteit met de juiste verlichting

Hoe kies je de juiste energieleverancier bij het verhuizen ?

 

 
  IMMO - IMMOZOEKERTJES
Immozoekertjes en vastgoed
Zoek je een huis te huur of te koop , appartement te huur of te koop, garage te huur of te koop, grond te koop of een kantoor?
persoonlijke leningen
Renovatielening & Krediet
Zoek je een goedkope renovatielening om te verbouwen, renoveren, tuin,... ?
 ENERGIE - ENERGIE BESPAREN TIPS

Bespaar op je energie !
Ontdek tips om te besparen op je energiefactuur zoals elektriciteit, gas, water...

© NetOnline 2011 - Privacy policy | Disclaimer | Hosting by COMBELL | Adverteren | Contact | Sitemap
beste www-sites:a- b- c- d- e- f- g- h- i- j- k- l- m- n- o- p- q- r- s- t- u- v- w- x- y z