logo
Als startpagina
Zoek dienst / product
 
Home Nieuws Entertainment

Business

Carriere Geld ICT Auto Wonen Reizen Lifestyle Fun Culinair Sitemap
auto
Auto

Jobs


Immo


Weer

Dating

Lenen

Reizen


Games

windows dedicated server hosting by COMBELL
WorkTalia Vacatures
 ONDERNEMEN
Startpagina
Artikels
Kosten boekhouder
Energietips
Links
 BUSINESS LEADS
Aanbestedingen
Ontvang offertes
 ZOEKEN EN TOOLS
Btw-nummers
Btw berekenen
Overnames
Faillissementen
Gerechtelijke akkoorden
Oprichtingen
Bedrijfsinformatie
Woordenboek
Postcodes
Vertalingen
 GIDS EN TELEFOON
B2B Aankoopgids
Gele Gids Wereldwijd
Witte Gids
 ZONENUMMERS
België
Nederland
Frankrijk
Duitsland
Alle landcodes
 CHANNELS
Actualiteit
Entertainment
Ondernemen
Auto & Mobiliteit
Financieel & Geld
ICT & Internet
Immo & Wonen
Jobs & Carrière
GSM & Telecom
Reizen & Vakantie
Lifestyle & Gezond.
Gastronomie
Games & Fun
Zoekertjes
Links

 
  ARTIKELS - DETAIL
Financier je onderneming met het Participatiefonds

Als openbare federale kredietinstelling financiert het Participatiefonds de start, overname of uitbreiding van kmo’s via aantrekkelijke leningen, al dan niet in combinatie met professionele begeleiding. Wij bieden je een overzicht van de producten van het Participatiefonds.

 

Overheidssteun via het Participatiefonds

Het Participatiefonds is een financiële instelling van de federale overheid onder toezicht van de ministers van middenstand, financiën en werk. Het ondersteunen en aanmoedigen van de overnemingsgeest vormt de kernactiviteit van het Participatiefonds. Enerzijds vergemakkelijkt het fonds de toekenning van kredieten van banken aan zelfstandigen, kmo’s en vrije beroepen, anderzijds kent het fonds zelf kredieten toe aan werkzoekenden die ondernemer willen worden.

 

In wat volgt, overlopen we de verschillende producten die het Participatiefonds aanbiedt aan ondernemers en kmo’s. Eerst bespreken we de microkredieten, daarna de cofinancieringskredieten.

 

Plan Jonge Zelfstandigen

Als jonge werkzoekende tussen 18 en 30 jaar kan je bij het Participatiefonds een microkrediet aanvragen om je eigen zaak op te starten: het zogenaamde Plan Jonge Zelfstandigen. Via deze formule kan je niet alleen een lening krijgen onder erg soepele voorwaarden, maar ook gratis professionele begeleiding.

 

Wie in aanmerking komt voor het Plan Jonge Zelfstandigen kan zonder waarborg een lening met een aantrekkelijke interestvoet aangaan van maximum 30 000 euro én een interestloze onderhoudslening van  4 500 euro (i.c. een deel van de Startlening) bij de effectieve opstart van de zelfstandige activiteit. Daarnaast krijg je tijdens de voorbereidingsmaanden een maandelijkse onkostenvergoeding van 375 euro en een vestigingsuitkering van de RVA, eventueel naast je wachtuitkering. Wat bijstand en advies betreft, kan je gratis een beroep doen op de Unizostartersservice, zowel tijdens de 3 à 6 maanden voorbereiding als tijdens de eerste 24 maanden na het opstarten van je zaak. 

 

Startlening

Ontvang je een wachtuitkering of een leefloon, ben je al minstens 3 maanden ingeschreven als niet-werkende werkzoekende of ben je een uitkeringsgerechtigde werkloze? Dan kan je – ongeacht je leeftijd – een microkrediet aanvragen bij het Participatiefonds voor de opstart van een voltijdse zelfstandige activiteit: een Startlening met andere woorden.

 

Het maximale bedrag dat je via de Startlening kan lenen, bedraagt 30 000 euro, als je tenminste één vierde van dat bedrag zelf of via een andere lening kan inbrengen. Afhankelijk van de aard van de zelfstandige activiteit, varieert de looptijd van 5, 7 tot 10 jaar. De Startlening kent een vaste interestvoet van 4%. Als je je bij de start van je zaak laat begeleiden door Unizo of een gelijkaardige instelling, dan hoef je de eerste twee jaar slechts 3% rente te betalen.

 

Solidaire lening

Tien jaar geleden ontwikkelde de Koning Boudewijnstichting de Solidaire lening. Of je in aanmerking komt voor deze formule van het Participatiefonds hangt af van je persoonlijke financiële toestand. De Solidaire lening mét professionele begeleidingsstructuur is er voor starters die een leefloon, een werkeloosheidsuitkering of sociale steun krijgen, en die niet bij banken terechtkunnen voor startkapitaal.

 

Als je aanvraag goedgekeurd wordt, kan je over 4 jaar maximum 12 000 euro lenen via het Participatiefonds zonder een waarborg te moeten voorleggen. De vaste interestvoet bedraagt 3%. Naast het nodige startkapitaal, krijg je bijkomende professionele begeleiding bij de voorbereiding en tijdens de eerste 18 maanden na de opstart van je zaak. 

 

Starteo

Starteo is een vorm van gedeelde cofinanciering tussen het Participatiefonds en de banken voor beroepskredieten. Deze formule richt zich tot starters die minder dan 4 jaar een zelfstandige activiteit uitoefenen. De datum dat je je inschrijft bij het RSVZ als zelfstandige in hoofdberoep telt als startpunt.

 

Kom je in aanmerking voor Starteo, dan verlaagt men de rentevoet van het bankkrediet met 1,25%. Bovendien bedraagt de rentevoet de eerste 2 jaar slechts 3%. Afhankelijk van het project, varieert de looptijd tussen 5, 7 en 10 jaar. Mits je een minimum aan waarborgen kan voorleggen, kan je maximaal 250 000 euro lenen of 350 000 euro in het geval van een overname. Ten slotte kan je ook een vrijstelling voor de terugbetaling van het kapitaal bekomen gedurende 1 of 2 jaar.

 

Optimeo

Ook Optimeo is een vorm van gedeelde cofinanciering tussen bank en Participatiefonds, meer bepaald voor  het uitbreiden van de zelfstandige activiteit van zelfstandigen en kmo’ers die al langer bezig zijn.

 

Wie in aanmerking komt voor de formule Optimeo, kan een bankkrediet afsluiten met een looptijd van 5, 7 of 10 jaar, afhankelijk van het project. De voordelen zijn vergelijkbaar met die van Starteo: de interestvoet van het bankkrediet vermindert met 1,25% en de eerste 2 jaar bedraagt de rentevoet slechts 3%. Met een minimum aan waarborgen, kan je voor de uitbreidingsfase 250 000 of 350 000 euro lenen, waarbij het laatste enkel van toepassing is bij overnames. Ook deze formule biedt ten slotte een mogelijke vrijstelling voor de terugbetaling van kapitaal van 1 of 2 jaar.

 

Business Angel +

Ben je op zoek naar risicokapitaal vanwege een vernieuwend of technologisch project? Heb je daarvoor al financiële steun weten te verkrijgen van een of meerdere Business Angels? Dan kan je een aanvraag indienen bij het Participatiefonds voor de formule Business Angel +.

 

Via Business Angel+ kan je in aanmerking komen voor een lening van maximum 125 000 euro, mits gelijke of hogere persoonlijke inbreng aangevuld met het kapitaal van Business Angels en de nodige waarborgen.  De lening loopt over 5, 7 of 10 jaar en dat aan een aantrekkelijke vaste rentevoet. Daarnaast krijg je gedurende 1 à 3 jaar een vrijstelling van de terugbetaling van kapitaal.

 

Meer informatie over de voorwaarden van deze financieringsvormen vind je op de website van het Participatiefonds.

 

Bron - NetOnline Redactie - Geplaatst op: 31/5/2007
© 2007 - NetOnline.be. Geen enkel artikel mag overgenomen worden zonder toestemming van NetOnline.be.

Meer artikels omtrent ondernemen
Dit artikel aanbevelen aan een vriend, kennis ?
NetOnline kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de inhoud van derde websites en voor de inhoud van website waarnaar het linkt.

 

 

 
  ENI ENERGIELEVERANCIER
 AUDENAERT ACCOUNTANCY - BOEKHOUDKANTOOR
ACCTS
all-round accountants- en boekhoudkantoor met een professioneel team gevestigd in Melle.
 BESPAAR ENERGIE: BEDRIJF OF KANTOOR
Bespaar op je energiefactuur !
Ontdek tips om te besparen in je bedrijf op je energie zoals elektriciteit, gas, water...
 TOOLS EN ZOEKEN
Overnames
Volg online welke bedrijven te koop staan of klaar staan om over te nemen.
Faillisementen / Oprichtingen
Welke bedrijven gingen in België vorige maand failliet en welke bedrijven werden opgericht.
Postcodes en Posttarieven
Zoek via NetOnline Belgische postcodes op en de tarieven voor briefwisseling.
Vertalen
Bent u op zoek naar een vertaling ? Via onze vertaalmodules kunt u vertalen.
© NetOnline 2011 - Privacy policy | Disclaimer | Hosting by COMBELL | Adverteren | Contact | Sitemap
beste www-sites:a- b- c- d- e- f- g- h- i- j- k- l- m- n- o- p- q- r- s- t- u- v- w- x- y z