logo
Als startpagina
Zoek dienst / product
 
Home Nieuws Entertainment

Business

Carriere Geld ICT Auto Wonen Reizen Lifestyle Fun Culinair Sitemap
auto
Auto

Jobs


Immo


Weer

Dating

Lenen

Reizen


Games

windows dedicated server hosting by COMBELL
WorkTalia Vacatures
 ONDERNEMEN
Startpagina
Artikels
Kosten boekhouder
Energietips
Links
 BUSINESS LEADS
Aanbestedingen
Ontvang offertes
 ZOEKEN EN TOOLS
Btw-nummers
Btw berekenen
Overnames
Faillissementen
Gerechtelijke akkoorden
Oprichtingen
Bedrijfsinformatie
Woordenboek
Postcodes
Vertalingen
 GIDS EN TELEFOON
B2B Aankoopgids
Gele Gids Wereldwijd
Witte Gids
 ZONENUMMERS
België
Nederland
Frankrijk
Duitsland
Alle landcodes
 CHANNELS
Actualiteit
Entertainment
Ondernemen
Auto & Mobiliteit
Financieel & Geld
ICT & Internet
Immo & Wonen
Jobs & Carrière
GSM & Telecom
Reizen & Vakantie
Lifestyle & Gezond.
Gastronomie
Games & Fun
Zoekertjes
Links

 
  ARTIKELS - DETAIL
Eenmanszaak, feitelijke vereniging of vennootschap als juridische basis voor je onderneming?

Een goede juridische basis verkleint de risico’s die gepaard gaan met het opzetten van een onderneming. In dit artikel stellen we je de drie mogelijke rechtsvormen voor die elk hun eigen voor- en nadelen kennen.

 

Eenmanszaak met eenheid van vermogen?

Kies je voor een eenmanszaak, dan bouw je je onderneming alleen uit. Jij bent dan de enige persoon die verantwoordelijk is voor de zaak en beslissingen neemt. Dat wil echter niet zeggen dat je geen personeel in dienst kunt nemen.

 

Bij deze bedrijfsvorm heeft je onderneming geen rechtspersoonlijkheid. Je zaak vormt gewoon een handelsactiviteit van jezelf als natuurlijke persoon. Bij een eenmanszaak gaat men daarom uit van de eenheid van vermogen. Dat betekent dat men vanuit juridisch oogpunt geen opdeling maakt tussen jouw privévermogen en het vermogen van je onderneming. Dat biedt administratieve en boekhoudkundige voordelen, maar daar staat tegenover dat er bij de eenmanszaak geen sprake is van een aparte belastingaangifte en aanslag.

 

Risico's van de eenmanszaak!

Met deze eenheid van vermogen belanden we direct bij het grootste risico van deze bedrijfsvorm: de schulden van je eenmanszaak worden gezien als persoonlijke schulden, want je persoonlijk kapitaal én je bezittingen vormen het onderpand van je handelszaak. Schuldeisers mogen de schulden van je eenmanszaak bijgevolg verhalen op jouw vermogen: concreet betekent dat je woning, je bankrekeningen, je meubels...  Zelfs het vermogen van je echtgeno(o)t(e) kan men aanspreken bij schulden. Ben je immers getrouwd zonder huwelijkscontract of onder gemeenschap van goederen, dan staat ook het vermogen van je man of vrouw borg als onderpand, erfenissen en schenkingen incluis. Een recente wetswijziging laat je wel toe om vanaf 9 juni 2007 je privéwoning te beschermen tegen inbeslagname door schuldeisers. Informeer je over de concrete implementatie van deze nieuwigheid, als je kiest voor een eenmanszaak.

 

Feitelijke vereniging met solidaire verbondenheid?

Een feitelijke vereniging kan je vergelijken met een eenmanszaak, zij het dat er bij deze rechtsvorm niet één persoon, maar twee of meer personen verantwoordelijk zijn voor de zaak en samen beslissingen nemen. Deze sluiten een samenwerkingsakkoord waarbij alle verantwoordelijken solidair verbonden zijn met elkaar.

 

Net zoals bij de eenmanszaak kent de onderneming geen rechtspersoonlijkheid of juridische grond. De feitelijke vereniging kan met andere woorden geen eigendommen in bezit hebben of verbintenissen aangaan. De individuele leden zelf zijn hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk voor de feitelijke vereniging en diens verplichtingen. Concreet wil dat zeggen dat ze kosten en baten van de onderneming delen, ook de schulden van de feitelijke vereniging. Wat de fiscaliteit, administratie en boekhouding betreft, sluit deze rechtsvorm aan bij die van de eenmanszaak, zij het iets complexer: het fiscale blijft een nadeel, terwijl administratie en boekhouding voordelen bieden bij de feitelijke vereniging.

 

Risico's van de feitelijke vereniging! 

Bij deze juridische vorm keren eveneens de risico’s van de eenmanszaak terug. Schulden van de feitelijke vereniging zijn persoonlijke schulden: je moet dan jouw vermogen aanspreken en in bepaalde gevallen ook dat van je echtgeno(o)t(e), met name als jullie zonder huwelijkscontract of onder gemeenschap van goederen getrouwd zijn. Daarnaast brengt het bestaan van partners waarmee je een samenwerkingsakkoord gesloten hebt, een potentieel risico met zich mee. Het verhalen van de schulden gebeurt niet evenredig: het kan zelfs zijn dat je in je eentje opdraait voor alle schulden van de feitelijke vereniging, ondanks het feit dat de verantwoordelijkheid bij meerdere personen ligt.

 

Vennootschap met rechtspersoonlijkheid?

Volgens het Wetboek van Vennootschappen is een vennootschap het volgende: ‘Een vennootschap wordt opgericht door een contract op grond waarvan twee of meer personen overeenkomen iets in gemeenschap te brengen met als doel één of meer nauwkeurig omschreven activiteiten uit te oefenen en met het oogmerk aan de vennoten een rechtstreeks of onrechtstreeks vermogensvoordeel te bezorgen.’ Ondanks deze definitie vermeldt dit wetboek ook gevallen waarbij slechts één individu een vennootschap kan oprichten en waarbij vermogensvoordeel niet tot de intentie van het vennootschap behoort.

 

Eigenlijk zou je kunnen stellen dat de voordelen die gelden bij de eenmanszaak en de feitelijke vereniging, terugkeren als nadelen bij een vennootschap en vice versa. Bij een vennootschap zijn veel meer juridische, administratieve en boekhoudkundige verplichtingen die meer kosten met zich meebrengen. Ook op het vlak van beslissingen zijn er tal van formaliteiten en procedures, waardoor de besluitvorming heel wat complexer verloopt.

 

Risico's reduceren met vennootschap!

Daar staat tegenover dat de financiële risico’s bij een vennootschap veel kleiner zijn. Zo is er geen sprake meer van een eenheid van vermogen: niet je privévermogen, maar enkel de in de vennootschap ingebrachte goederen gelden als onderpand en kunnen met andere woorden opgeëist worden door schuldeisers. Daarnaast kent een vennootschap rechtspersoonlijkheid met eigen rechten én plichten. Statuten formuleren op een wettelijke manier de regels van de vennootschap, onder meer afspraken tussen partners en de opvolging van de onderneming bij overlijden. Ten slotte kent het vennootschap een veel aantrekkelijker fiscaal statuut dan de eenmanszaak of feitelijke vereniging. Zo is de aanslagvoet veel lager met een verlaagd opklimmend tarief. Heel wat vennoten slagen erin om erg weinig belastingen te betalen doordat ze vennootschaps- en individuele inkomsten goed weten te organiseren, maar deze complexe materie vraagt wel de nodige kennis of een goede boekhouder...

 

Kies je voor een vennootschap, dan is de volgende vraag die je je moet stellen: welke type vennootschap kies ik? Zo is er de Naamloze vennootschap of NV, de Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid of BVBA en de Coöperatieve vennootschap of CV met elk eigen bepalingen en voorwaarden.

 

Bron - NetOnline Redactie - Geplaatst op: 16/5/2007
© 2007 - NetOnline.be. Geen enkel artikel mag overgenomen worden zonder toestemming van NetOnline.be.

Meer artikels omtrent ondernemen
Dit artikel aanbevelen aan een vriend, kennis ?
NetOnline kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de inhoud van derde websites en voor de inhoud van website waarnaar het linkt.

 

 

 
  ENI ENERGIELEVERANCIER
 AUDENAERT ACCOUNTANCY - BOEKHOUDKANTOOR
ACCTS
all-round accountants- en boekhoudkantoor met een professioneel team gevestigd in Melle.
 BESPAAR ENERGIE: BEDRIJF OF KANTOOR
Bespaar op je energiefactuur !
Ontdek tips om te besparen in je bedrijf op je energie zoals elektriciteit, gas, water...
 TOOLS EN ZOEKEN
Overnames
Volg online welke bedrijven te koop staan of klaar staan om over te nemen.
Faillisementen / Oprichtingen
Welke bedrijven gingen in België vorige maand failliet en welke bedrijven werden opgericht.
Postcodes en Posttarieven
Zoek via NetOnline Belgische postcodes op en de tarieven voor briefwisseling.
Vertalen
Bent u op zoek naar een vertaling ? Via onze vertaalmodules kunt u vertalen.
© NetOnline 2011 - Privacy policy | Disclaimer | Hosting by COMBELL | Adverteren | Contact | Sitemap
beste www-sites:a- b- c- d- e- f- g- h- i- j- k- l- m- n- o- p- q- r- s- t- u- v- w- x- y z