logo
Als startpagina
Zoek dienst / product
 
Home Nieuws Entertainment

Business

Carriere Geld ICT Auto Wonen Reizen Lifestyle Fun Culinair Sitemap
auto
Auto

Jobs


Immo


Weer

Dating

Lenen

Reizen


Games

windows dedicated server hosting by COMBELL
WorkTalia Vacatures
 ONDERNEMEN
Startpagina
Artikels
Kosten boekhouder
Energietips
Links
 BUSINESS LEADS
Aanbestedingen
Ontvang offertes
 ZOEKEN EN TOOLS
Btw-nummers
Btw berekenen
Overnames
Faillissementen
Gerechtelijke akkoorden
Oprichtingen
Bedrijfsinformatie
Woordenboek
Postcodes
Vertalingen
 GIDS EN TELEFOON
B2B Aankoopgids
Gele Gids Wereldwijd
Witte Gids
 ZONENUMMERS
België
Nederland
Frankrijk
Duitsland
Alle landcodes
 CHANNELS
Actualiteit
Entertainment
Ondernemen
Auto & Mobiliteit
Financieel & Geld
ICT & Internet
Immo & Wonen
Jobs & Carrière
GSM & Telecom
Reizen & Vakantie
Lifestyle & Gezond.
Gastronomie
Games & Fun
Zoekertjes
Links

 
  ARTIKELS - DETAIL
Beknopt of uitvoerig verslag? Soorten notulen bij vergaderingen

Afhankelijk van de context moet het verslag van een vergadering aan enkele inhoudseisen voldoen. Wij werpen een blik op het uitvoerig verslag, het beknopt verslag en de besluiten- en actielijst en leggen je uit wat er al dan niet in deze soorten notulen hoort te staan.

 

Notulen zijn nuttige verslagen

In een bedrijf wordt er heel wat vergaderd. Meestal wordt er een notulist aangeduid – een secretaresse of een vergaderlid – die een verslag van de meeting opstelt.

 

Notuleren kent verschillende voordelen:

  • Zo kan men in de eerste plaats een archief bijhouden van de besprekingen.
  • Daarnaast kunnen de aanwezigen het verslag nog eens doornemen als hun geheugen hen in de steek laat.  Ook afwezigen kunnen nalezen wat er besproken en besloten is.
  • Bij de voorbereiding van de volgende vergadering komen de notulen goed van pas, als men de zaken wil opvolgen.
  • Afhankelijk van het onderwerp kan een verslag dienst doen als bewijs.

Notulen, hoe uitgebreid moeten deze zijn?

Enkel vergaderingen van de overheid gaan gepaard met een woordelijk en letterlijk verslag als formeel bewijsmiddel. Voor bedrijven volstaan minder uitgebreide verslagen. Afhankelijk van de vergadering kan men kiezen voor een uitvoerig verslag, een beknopt verslag, een besluiten- of actielijst of een mengvorm.

 

In wat volgt, bespreken we deze soorten verslagen.

 

Uitvoerig verslag of verslag op spreker

Een uitvoerig verslag is een chronologische weergave van de handelingen en de uitspraken van de vergaderleden tijdens de meeting. De eerste zin luidt doorgaans: “De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.” Elke spreker krijgt vervolgens een eigen alinea waarin zijn naam of initialen vermeld worden en zijn bewoordingen neergeschreven worden. Om ten slotte te eindigen met: “De voorzitter sluit de vergadering.”

 

Doorgaans is een verslag op spreker niet echt nodig voor een kmo, al kan het bij sommige meetings zijn nut bewijzen. Denk bijvoorbeeld aan een vakbondsoverleg waarbij het uitvoerig verslag fungeert als bewijs.

 

Beknopt verslag of verslag op onderwerp

In een beknopt verslag neemt men enkel de hoofdpunten op. Men somt niet alle uitspraken op, en de opening en het slot van de meeting worden er niet in opgenomen. Daarnaast notuleert men niet chronologisch, maar thematisch met een logische volgorde volgens de agendapunten. Bovendien verwijst men niet steeds naar de spreker zelf, enkel bij de mededelingen en de rondvraag vermeldt men de namen of initialen.

 

Bij een werkoverleg, een redactie- of projectmeeting kiest men meestal voor een verslag op onderwerp.

 

Besluiten- en actielijst

Een besluiten- en actielijst is de minst uitgebreide wijze van notuleren. Handelingen, argumenten, opmerkingen en dergelijke worden er niet in opgenomen. Wel geeft men op een heel overzichtelijke en schematische wijze een opsomming van de besluiten en acties. Men gebruikt enkel kernwoorden en korte formuleringen als antwoord op de vragen: wie, wat, waar, wanneer?

 

Bij regelmatig terugkerende vergaderingen of werkbesprekingen opteert men vaak voor een besluiten- en actielijst.

 

Inhoudseisen van de notulen

Welk type verslag je ook kiest, enkele inhoudelijke elementen keren steeds terug bij het begin van de notulen. Je creëert zo een soort hoofding voor de notulen.

 

Terugkerende inhoudselementen:

  • Gegevens van de vergadering – naam van de vergadering; plaats, tijdstip en duur van de vergadering; naam van de afdeling of werkgroep.
  • Aanwezigheidslijst – Som de namen van de aanwezigen op: begin bij de voorzitter en eindig bij de notulist. Vermeld deze functies tussen haakjes achter de namen van de desbetreffende personen.
  • Afwezigheidslijst – Som de afwezigen op: ofwel maak je een onderscheid tussen een lijst met afwezigen en een lijst met verontschuldigden, ofwel maak je één lijst met de namen van de afwezigen en vermeld je tussen haakjes hetzij ‘zonder kennisgeving’ of ‘z.k.’, hetzij ‘met kennisgeving’ of ‘m.k.’, wat minder direct is.

Bron - NetOnline Redactie - Geplaatst op: 16/5/2007
© 2007 - NetOnline.be. Geen enkel artikel mag overgenomen worden zonder toestemming van NetOnline.be.

Meer artikels omtrent ondernemen
Dit artikel aanbevelen aan een vriend, kennis ?
NetOnline kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de inhoud van derde websites en voor de inhoud van website waarnaar het linkt.

 

 

 
  ENI ENERGIELEVERANCIER
 AUDENAERT ACCOUNTANCY - BOEKHOUDKANTOOR
ACCTS
all-round accountants- en boekhoudkantoor met een professioneel team gevestigd in Melle.
 BESPAAR ENERGIE: BEDRIJF OF KANTOOR
Bespaar op je energiefactuur !
Ontdek tips om te besparen in je bedrijf op je energie zoals elektriciteit, gas, water...
 TOOLS EN ZOEKEN
Overnames
Volg online welke bedrijven te koop staan of klaar staan om over te nemen.
Faillisementen / Oprichtingen
Welke bedrijven gingen in België vorige maand failliet en welke bedrijven werden opgericht.
Postcodes en Posttarieven
Zoek via NetOnline Belgische postcodes op en de tarieven voor briefwisseling.
Vertalen
Bent u op zoek naar een vertaling ? Via onze vertaalmodules kunt u vertalen.
© NetOnline 2011 - Privacy policy | Disclaimer | Hosting by COMBELL | Adverteren | Contact | Sitemap
beste www-sites:a- b- c- d- e- f- g- h- i- j- k- l- m- n- o- p- q- r- s- t- u- v- w- x- y z