logo
Als startpagina
Zoek dienst / product
 
Home Nieuws Entertainment

Business

Carriere Geld ICT Auto Wonen Reizen Lifestyle Fun Culinair Sitemap
auto
Auto

Jobs


Immo


Weer

Dating

Lenen

Reizen


Games

windows dedicated server hosting by COMBELL
WorkTalia Vacatures
 JOBS & CARRIERE
Startpagina
Artikels
Opleidingen
StepStone jobs
Links
 CHANNELS
Actualiteit
Entertainment
Ondernemen
Auto & Mobiliteit
Financieel & Geld
ICT & Internet
Immo & Wonen
Jobs & Carrière
GSM & Telecom
Reizen & Vakantie
Lifestyle & Gezond.
Gastronomie
Games & Fun
Zoekertjes
Links

 
  ARTIKELS - DETAIL
Ontslagen? Welke rechten heb ik?

C4 of ontslagbrief

Je ontslag mag je niet mondeling meegedeeld worden, noch volstaat het om een C4 te versturen met de post. Je werkgever moet je persoonlijk via een aangetekende brief of via deurwaardersexploot op de hoogte brengen van je ontslag. De derde werkdag na verzending veronderstelt men dat je de C4 officieel ontvangt, dit is de betekening van de opzeg.

 

Wat hoort er in je C4 te staan opdat je ontslag geldig is?

          begin van de opzegtermijn

          duur van de opzegtermijn

          datum

          handtekening

 

Daarnaast moet de C4 in de juiste taal opgesteld zijn, met name de officiŽle taal van de locatie van de zetel van het bedrijf. Uitzonderingen hierop zijn de faciliteitengemeenten.

 

Bovendien moet je werkgever de wettelijke opzegtermijnen respecteren.

 

Als de ontslagbrief niet aan deze eisen voldoet, dan is het ontslag ongeldig.

 

Opzegtermijn

Als je ontslagen wordt, moet je toch nog een tijdje werken voor je werkgever. Men noemt dat de opzegtermijn. Opgelet met ziekte- of vakantiedagen. Zij worden niet bij je opzegperiode gerekend, waardoor je ze nog moet inhalen.

 

Wanneer gaat de opzegtermijn van start?

 

          arbeiders: de maandag die volgt op de week waarin de opzegging betekend werd

 

          bedienden: de eerste dag van de maand die volgt op de maand waarin de opzegging betekend werd

 

Hoe lang is de opzegtermijn?

 

          arbeiders: de algemene regel is dat personeelsleden die minder dan twintig jaar dienst hebben, vier weken opzegtermijn hebben. Met twintig of meer jaren anciŽnniteit is de opzegtermijn acht weken. Meer jaren anciŽnniteit kan deze opzegtermijn verlengen. Wel moeten we hierbij vermelden dat de sectoren de voorwaarden in hun caoís vastleggen. Van deze regel kan dus afgeweken worden.

 

          bedienden: je brutojaarloon bepaalt je opzegtermijn. Verdien je jaarlijks 26 912 euro of minder, dan heb je minstens recht op drie maanden opzeg. Per schijf van vijf jaar dienst krijg je nog eens drie maanden extra. Heb je een brutojaarloon van meer dan 26 912 euro, dan kan je in samenspraak met je werkgever de termijn vastleggen. Deze moet wettelijk minstens drie maanden bedragen per vijf jaar anciŽnniteit. Het is ook mogelijk dat de opzegtermijn al bij het aangaan van de arbeidsovereenkomst is vastgelegd.

 

Wordt de arbeidsovereenkomst toch onmiddellijk beŽindigd? Dan heb je recht op een opzegvergoeding, met name het bedrag aan loon dat je zou verdienen met de correcte opzegtermijn.

 

Ontslagvergoeding

In bepaalde gevallen heb je recht op een financiŽle compensatie vanwege de werkgever:

 

          Als de werkgever niet wil dat je een opzegtermijn krijgt

          Als de werkgever je slechts een gedeelte van de opzegtermijn laat presteren

          Als je onterecht wegens dringende reden ontslagen wordt

          Als de opzeg niet geldig is: te korte opzegtermijn bijvoorbeeld, geen aangetekende brief...

 

Om te weten hoeveel je bruto-ontslagvergoeding bedraagt, vermenigvuldig je het aantal maanden van je opzegtermijn met je brutomaandloon.

 

Als je niet alle jaarlijkse vakantiedagen hebt opgenomen, maak je ook nog aanspraak op compensatie. Je krijgt dan:

 

          enkel vakantiegeld: 8% van het jaarlijks brutoloon, berekend op basis van de niet opgenomen vakantiedagen

          dubbel vakantiegeld: 7,34% van het jaarlijks brutoloon

 

Daarnaast heb je recht op 15,34% van je jaarlijks brutoloon voor de vakantie van volgend jaar.

 

Sollicitatieverlof

Verplicht nog even te werken voor de werkgever die je aan de deur heeft gezet en tegelijkertijd een nieuwe job zoeken? Geen gemakkelijke combinatie. Daarom heb je als ontslagen personeelslid het recht om gedurende een korte tijd afwezig te zijn met behoud van loon om te solliciteren.

 

Heb je een brutojaarloon dat minder is dan 26 418 euro, dan heb je recht op ťťn of twee halve dagen per week tijdens je opzegperiode. Verdien je meer dan dat bedrag dan mag je pas tijdens de laatste zes maanden tot twee halve dagen sollicitatieverlof nemen per week. Voor dat laatste half jaar mag je slechts een halve dag per week aan sollicitatieverlof besteden tijdens je opzeg.

 

Dit recht heb je in principe niet als je al een nieuwe job gevonden hebt.

 

Tegenopzeg

Als je geluk hebt, vind je een nieuwe job nog voor de opzegtermijn verstreken is. Je kan dan onderhandelen met je werkgever: afhankelijk van je brutojaarloon kan je ťťn, twee of maximum vier maanden opzegtermijn bekomen. Als je een dergelijke beslissing neemt, heb je wel geen recht op een opzegvergoeding voor het resterende deel van de opzegtermijn.

 

Opgelet, deze materie wijzigt geregeld. Daarom neem je best contact op met de vakbondsafgevaardigde van jouw bedrijf.

Bron - NetOnline Redactie - Geplaatst op: 14/7/2006
© 2007 - NetOnline.be. Geen enkel artikel mag overgenomen worden zonder toestemming van NetOnline.be.

Meer artikels omtrent jobs en carriere
Dit artikel aanbevelen aan een vriend, kennis ?
NetOnline kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de inhoud van derde websites en voor de inhoud van website waarnaar het linkt.
 
 TOOLS & ZOEKEN
Jobs
StepStone.be biedt je het grootste aanbod kwalitatieve jobs !
Opleidingen
Zoek een geschikte opleiding in uw buurt via het online zoekformulier op NetOnline.
Artikels & Dossiers
Ontdek interessante artikels en dossiers i.v.m. werken en de werkvloer.
Interessante links
Ontdek de meest interessante links i.v.m. werken, jobs, opleidingen, scholing,...
© NetOnline 2011 - Privacy policy | Disclaimer | Hosting by COMBELL | Adverteren | Contact | Sitemap
beste www-sites:a- b- c- d- e- f- g- h- i- j- k- l- m- n- o- p- q- r- s- t- u- v- w- x- y z